Prohlášení 

Prohlášení společnosti

Jsme zaměstnavatel, který poskytuje všem rovné pracovní příležitosti. Naše zaměstnance ani uchazeče o práci nikdy nediskriminujeme na základě rasy, barvy, věku, pohlaví, rodinného stavu, sexuální orientace, genderové identity nebo projevu, etnického či národnostního původu, zdravotního postižení, těhotenství, náboženství, politické příslušnosti, členství v odborových svazech, statusu veterána, chráněných genetických informací apod. Všechna naše pracovněprávní rozhodnutí (např. o výběru uchazeče na volnou pozici, navyšování mzdy, povýšení, zajištění školení apod.) jsou vždy založena pouze na hlediscích, která souvisí s prací či danou pozicí (pracovní výsledky, kvalifikační kritéria, dovednosti a znalosti, přístup k práci apod.). Naši zaměstnanci či uchazeči o práci nejsou podrobováni lékařským testům ani fyzickým zkouškám, které by mohly být použity diskriminačním způsobem. Lékařské prohlídky či fyzické testy jsou vykonávány pouze za účelem prokázání zaměstnancovy zdravotní způsobilosti vykonávat danou práci a jejich výkon se řídí platným právním řádem.

Vítáme jakoukoliv zpětnou vazbu od uchazečů a široké veřejnosti, která nám pomáhá se neustále zlepšovat. V případě jakýchkoliv podnětů, stížností, připomínek či námětů na zlepšení nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese podnet@foxconn.cz či na telefonu +420 737 235 470. Máte-li podezření na možné protiprávní jednání ze strany našich zaměstnanců či dodavatelů (např. úplatkářství, korupci, podvod, krádež,  zpronevěru apod.), které souvisí s výkonem jejich práce nebo jiné obdobné činnosti, pak prosím postupujte dle instrukcí, které jsou detailně popsány zde: Oznámení o protiprávním jednání. Za vaši konstruktivní zpětnou vazbu předem děkujeme.