Informační povinnost - Nastavení cookies

Tato internetová stránka je provozována společnostmi:

Foxconn European Manufacturing Services s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 25965361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17934, ID datové schránky: b38626e;

FOXCONN CZ s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 25938002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16095, ID datové schránky: v56cem6;

Foxconn Technology CZ s.r.o., se sídlem Kutná Hora – Karlov 245, PSČ 28401, IČO: 27516032, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 149895, ID datové schránky: vns6265;

Foxteq CZ s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 17405459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 49883, ID datové schránky: ax2pgpd;

Foxconn DRC s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04352475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35677, ID datové schránky: 2i579yy;

Foxconn 4Tech s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04352416, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35676, ID datové schránky: gyj79y7;

Foxconn Europe Digital Solutions s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 04390962, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 35745, ID datové schránky: 26h8ur5;

VaultDX s.r.o., se sídlem Karlov 245, 284 01 Kutná Hora, IČO: 04345461, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246233, ID datové schránky: kq9774q;

GLOBAL SERVICES SOLUTIONS s.r.o., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 27524850, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24088, ID datové schránky: bbz8hzv;

TradeDX s.r.o., se sídlem Karlov 245, 284 01 Kutná Hora, IČO: 05861551, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 271821, ID datové schránky: qw8fbwz;

FITA Energy Solutions a.s., se sídlem U Zámečku 27, Pardubičky, 530 03 Pardubice, IČO: 07083254, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3712, ID datové schránky: mf98gpr;

SafeDX s.r.o., se sídlem K Žižkovu 813/2, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 04585119, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 249253, ID datové schránky: ijzcju7.

 V rámci provozu a užívání těchto stránek výše uvedenými obchodními společnostmi jsou používány soubory cookies, které umožňují analýzu způsobu užívání těchto internetových stránek jejími uživateli pomocí Google Analytics.

Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který pomáhá majitelům webových stránek a aplikací porozumět, jakým způsobem návštěvníci stránky a aplikace využívají. Může používat sadu souborů cookie ke shromažďování informací a vytváření přehledů o používání webových stránek bez toho, aby se společnost Google dozvěděla jakékoli osobní identifikační údaje jednotlivých návštěvníků.

Další informace lze dohledat na adrese https://policies.google.com/technologies/types?hl=cs

Obchodní společnosti si vyhrazují právo poskytnout výše uvedené informace třetím osobám v případě,  že tyto osoby budou dané informace zpracovávat pro potřeby našich obchodních společností nebo bude-li to vyžadováno platným právním řádem.

Informace o užívání stránky, a to včetně Vaší IP adresy, které jsou generovány souborem cookie, mohou být  v rámci úložišť uloženy na serverech v U.S. Naše společnosti získávají data již anonymizovaná.

 Generované informace budou našimi společnostmi využívány za účelem:

Vytváření statistik: měření návštěvnosti našich webových stránek

Sledování a analýza chování uživatele na webových stránkách: na jejich základě mohou být vytvářeny anonymizované reporty od společnosti Google Analytics, ze kterých není možné dohledat subjekt údajů v naší interní databázi

Všechny informace jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou, zejména pak s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 101∕2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Vaším právem je možnost odmítnout výše uvedené používání souborů cookies nebo změnit příslušné nastavení ve Vašem prohlížeči.

Zpracovávané osobní údaje

V rámci výše uvedených činností mohou být zpracovány údaje o způsobu používání stránky Vaším počítačem nebo jiným zařízením, kterým přistupujete na naši webovou stránku. Například můžeme zpracovávat:

Zařízení: hardware model, unikátní identifikátory zařízení, MAC/IP adresy, verzi operačního systému a nastavení zařízení;

Log: čas a dobu používání stránky, údaje o vyhledávání a jakékoliv informace uložené v cookies, které mohou jednoznačně identifikovat Váš prohlížeč;

Geolokační záznam: údaje o Vaší poloze získané různými technologiemi na určení polohy, jako jsou například GPS, Wi-Fi přístupové body nebo jiné senzory, které nám mohou poskytnout údaje o blízkých zařízeních;

Další údaje: údaje o Vašem užívání webových stránek, které můžeme zpracovávat, pokud navštívíte nebo použijete stránky nebo aplikace třetích stran ke spolupráci s námi, a údaje o tom, jakým způsobem pracujete s obsahem naší webové stránky

Zpracování osobních údajů bude zahrnovat zejména sběr dat, uložení na datových nosičích, třídění, užívání, ukládání a mazání osobních údajů automaticky či manuálně tak, aby tyto činnosti naplnily účely definované výše.

Doba zpracování

Zpracování souboru v obchodní společnosti Google Analytics probíhá po dobu 2 let, zpracování anonymizovaných dat z cookies našimi výše uvedenými obchodními společnostmi probíhá po dobu 6 měsíců. Po uplynutí výše uvedené doby jsou data trvale vymazána.

Facebook

Tyto stránky používají analytické cookies, pixely a jiné technologie společnosti Facebook, Inc. (dále jen „Facebook“), umožňující shromažďování nebo získávání informací z těchto stránek dalších webů a jiných míst na internetu. Tyto informace může Facebook využívat k poskytování služeb měření a zacílení reklam. Pomocí odvolání souhlasu se sběrem cookies nebo zákazu sběru cookies v prohlížeči, můžete ukončit shromažďování a využívaní informací jejich prostřednictvím ze strany společnosti Facebook.

Domnívate-li se, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, můžete kdykoliv podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.