Typy pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v zaměstnání - co přinášejí a jaké nabízí společnost Foxconn?

Typy pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem v zaměstnání - co přinášejí a jaké nabízí společnost Foxconn?

Hledáte práci a nemůžete se zorientovat v typech pracovněprávních vztahů a ve všech s tím souvisejících zkratkách (HPP, DPP, DPČ..)? Pak si neváhejte přečíst tento článek. Informace níže vám pomohou se v problematice zorientovat.

Jaké typy pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem existují a jaké jsou jejich náležitosti?

Pracovněprávní vztah vzniká při výkonu závislé práce mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr – Dohoda o provedení práce (DPP) a Dohoda o pracovní činnosti (DPČ). Nejběžnějším pracovněprávním vztahem je pracovní poměr.

Pracovní poměr

Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pracovní smlouva musí být vždy uzavřena písemně. Pracovní smlouva musí vždy obsahovat tři základní náležitosti:

  • den nástupu do práce,
  • místo výkonu práce
  • a druh sjednané práce.

Pracovní poměr může být uzavřen na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou. Trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení, tzn. že doba určitá s vámi může být sjednána v součtu na maximálně 9 let. Součástí pracovní smlouvy je obvykle i sjednání zkušební doby. Zkušební doba nesmí být sjednána delší, než je polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. Její minimální délka není stanovena, ale nejčastěji je sjednána v maximální délce 3 měsíce (6 měsíců u vedoucích pracovníků).

Kromě klasického pracovního poměru si můžete vydělávat takzvaně na dohodu. Tento druh spolupráce se zaměstnavatelem je využíván obvykle pro přivýdělek zejména u studentů, penzistů či maminek na mateřské dovolené. U práce na dohodu není oproti pracovní smlouvě nárok na dovolenou, příplatek za práci přesčas, ve svátek, či odstupné. Při práci na dohodu musí být dodržena minimální hodinová mzda. ta v roce 2022 činí 96,40 Kč. A jaké typy dohod zákoník práce nabízí?

Dohoda o provedení práce (DPP)

DPP je omezena rozsahem práce, který nesmí překročit 300 hodin v kalendářním roce u jednoho zaměstnavatele. Rozdílem oproti pracovní smlouvě je platba sociálního a zdravotního pojištění. Tato pojištění se neplatí, pokud měsíční výdělek činí 10 tisíc Kč a méně. Při překročení této částky se ale pojištění musí stejně, jako u pracovního poměru odvádět, a to ve výši 4,5 % z hrubého výdělku pro zdravotní pojištění a 6,5 % pro sociální pojištění.

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

DPČ není omezena odpracovanou dobou 300 hodin za kalendářní rok jako DPP, naproti tomu ale sjednaný rozsah práce nesmí překročit v průměru 20 hodin týdně, tedy polovinu klasické pracovní doby. Stejně jako DPP a pracovní smlouva, musí být také DPČ uzavřena písemně. Sociální a zdravotní pojištění se z DPČ odvádí na základě platných ustanovení příslušných zákonů.

Co preferujeme ve Foxconnu?

Ve Foxconnu máme v Pardubicích a Kutné Hoře dohromady asi 5 000 zaměstnanců. Drtivá většina z nich je zaměstnána na hlavní pracovní poměr (HPP), tedy prostřednictvím pracovní smlouvy. Někteří zaměstnanci mají smlouvu na dobu určitou, mnohem větší část má ale sjednanou práci na dobu neurčitou. Standardem je zkušební doba 3 měsíce. Občas obsazujeme i pozice na zkrácený úvazek. Jedná se ale spíše o výjimečnou záležitost v rámci kancelářských pozic. Co se týče výrobních a skladových profesí, zde přes léto využíváme brigádníky, kterým nabízíme DPP/DPČ, nebo smlouvu na dobu určitou na letní měsíce. Stejně tak letos budeme hledat větší počet brigádníků na naše výrobní linky, kde vyrábíme elektroniku pro světové zákazníky.

Ve Foxconnu také využíváme v menší míře agenturního zaměstnávání, o tom vám ale napíšeme zase někdy příště.

A jaký další program budeme mít ještě pro letošek v nabídce? Můžete se těšit na Trainee program. Jedná se o velmi zajímavou příležitost pro čerstvé absolventy SŠ/VŠ bez praxe. V rámci Trainee pozice pracujete ve Foxconnu na plný úvazek a pobíráte tedy řádnou mzdu, kromě klasické pracovní náplně ale poznáváte další kolegy nejen z řad Trainees, dostanete prostor zorientovat se v celé struktuře naší společnosti a organizujeme pro vás různá školení a aktivity.

Máte zájem? Neváhejte se nám ozvat!

Publikováno 29. 4. 2022