Pod pokličkou Trainee programu

Jak celý program vzniká? A na jakých projektech Trainees pracují? Zeptali jsme se kolegů z oddělení Tréninku.

Trainee program je roční program nabitý aktivitami a není divu, že za jeho organizací stojí hned několik našich kolegů. Vyzpovídali jsme Markétu Traube z oddělní Tréninku, která se s námi podělila o to, jak celá myšlenka vznikla a jakými podobami si celý program od svého vzniku prošel. Popsala nám, na jaké aktivity se noví Trainees můžou těšit a jaké projekty měli v uplynulém ročníku na starosti. Chcete vědět co chystáme letos? Zajímá vás, jaký kus práce už mají lonští Trainees za sebou? Pak čtěte dál.

  • Markéta Traube

    Markét, jak vlastně vznikl nápad na trainee program? Jak je tu dlouho?

    Hlavním impulzem byla snaha dát příležitost k uplatnění mladým lidem po škole a tím obohatit stávající organizační strukturu společnosti. Zároveň to byla cesta k zaškolování na určitou pozici s ohledem na očekávané organizační změny.
    První ročník startoval na podzim 2014, kdy jsem na pozici Trainee nastupovala i já.

Měnil se nějak program v průběhu let?

Ano, měnil. Je nám jasné, že nemůžeme jet jako přes kopírák každý rok. Mění se firma, mění se i účastníci programu. Proto sbíráme zpětnou vazbu, zamýšlíme se nad ní a každý rok je program tak trochu jiný.

Chystají se letos nějaké novinky?

Ano, chystají. Ale to si nechám zatím pro sebe. Můžu prozradit, že ověřené a funkční věci zůstávají nebo je vylepšujeme, některé aktivity nahradíme jinými.

Jaké další aktivity kromě samotné práce program přináší?

Aktivit je spousta a jsou zaměřené na různé oblasti – na individuální rozvoj dovedností, práci ve skupině, na stmelování kolektivu... Dávají možnost inspirovat se od sebe navzájem i od ostatních. Přínos z aktivit mohou Trainees využít jak v pracovním, tak i v osobním životě.
Příkladem větších aktivit je např. rozvojové centrum, den strávený na všech divizích, tréninky měkkých dovedností, setkání s vedením společnosti, teambuildingy a další.

Na jakém projektu letos účastníci programu pracovali?

Byly to dva velké projekty. V Kutné Hoře spolupracovali na realizaci Dne otevřených dveří. Konkrétně měli na starost organizaci prohlídek výrobních i administrativních prostor. V Pardubicích byl projekt zaměřený na zvýšení hrdosti zaměstnanců na Foxconn. Trainees hlouběji zjišťovali, co za hrdostí stojí, a na základě výsledků vymysleli několik konkrétních aktivit, jak hrdost zvyšovat. Dvě velké aktivity se nyní realizují.

Jak dlouho na něm pracovali?

Samotná práce na projektu trvala v rozmezí 2 – 5 měsíců, Trainees si rozdělili úkoly a aktivity, takže se práce rozložila. U Dne otevřených dveří byli limitovaní termínem konání.

Pracovali společně nebo každý sám?

Pracovali jako skupina, přičemž si mezi sebou rozdělovali dílčí aktivity do menších skupin nebo až na jednotlivce. Toto jsme nechali na nich, co jim bude příjemnější a pro ně efektivnější. Projekt měl svého sponzora mimo tým Trainees, na kterého se mohli obracet s žádostí o nasměrování, konzultaci, pomoc při komunikaci s dalšími týmy a čímkoliv, co bylo třeba.

Byl projekt úspěšný?

Oba projekty byly úspěšné. Den otevřených dveří měl velký úspěch a návštěvníci i zaměstnanci si prohlídky chválili. Aktivity, které Trainees naplánovali v rámci projektu na podporu zvýšení hrdosti, běží a poběží i v budoucnu. Jsou vidět a mají pozitivní ohlas. Výsledky jejich průzkumu nás navádí, na co se můžeme zaměřit i v dalších oblastech.
Zároveň hodnotím velmi pozitivně přínosy pro Trainees. Oba projekty jim daly hodně nových zkušeností. Samotní Trainees zmiňovali, že to pro ně byla asi nejvíce přínosná aktivita v programu, i když zároveň ji hodnotili jako nejnáročnější.

Proč by se dle Vás měli absolventi do programu zapojit?

Je to skvělá startovní pozice šitá na míru právě absolventům. Krom toho, že získávají pracovní zkušenosti v konkrétním oboru na specifické pozici, mají možnost zároveň s tím rozvíjet svůj potenciál, svoje dovednosti, získat rozhled ve firmě a užitečné kontakty napříč odděleními i divizemi. To vše v rámci své práce, v okruhu dalších Trainees a s „průvodci“, kteří pomáhají s organizací.

A jakou jste dostali zpětnou vazbu od účastníků?

Osobně mě těší, že zpětná vazba je v průběhu let stále pozitivní. Vždycky dostaneme i konstruktivní doporučení na zlepšení, takže máme z čeho vycházet pro další rok.
Nejvíce se opakují ocenění za rozmanitost aktivit v rámci programu. Trainees říkají, že mají možnost zároveň získávat praxi na konkrétní pozici a zároveň se rozvíjet i v jiných oblastech, co s pozicí třeba ani úplně nesouvisí. Jsou rádi za partu přátel, se kterou programem procházejí – tyhle kontakty se hodí i do dalších let ve Foxconnu.

Vzpomenete si na nějaký vtipný zažitek s trainees?

Není to vtipný zážitek, ale je krásné sledovat, jak se parta Trainees v průběhu programu mění a stávají se z nich kamarádi a tím i silná skupina. Na začátku je vždy cítit nervozita a většina je spíš tišší, ale postupem času a s rostoucími aktivitami roste i povídání, smích, vtípky a někdy skutečná přátelství.

Ty opravdu vtipné zážitky zůstávají mezi skupinou 😊.

To je super! Moc Vám děkujeme za rozhovor. Je něco, co byste na závěr vzkázala absolventům, kteří stále váhají zda se do Trainee programu zapojit?

Za sebe jako jedna z koordinátorek programu jsem moc ráda, že se tu v posledním ročníku sešla parta fajn lidí, kteří byli přátelští, otevření připraveným aktivitám a vrhali se do nich po hlavě. Těším se, že na podzim tu bude opět další slupina, se kterou bude radost pracovat.

Snad už jen: „Trainee program je tu připravený právě pro vás a vám na míru, tak ho pojďte vyzkoušet. Už se na vás těšíme.“

Publikováno 4. 8. 2023