Sdílet tuto nabídku pracovního místa

Vedoucí skupiny výroby

Město:  Pardubice


Krátký popis

Zajištění bezproblémového chodu svěřené výrobní linky při splnění požadavků kvantity, kvality a obsazenosti linky.

Dlouhý popis
 • Zodpovědnost za dodržování interních předpisů zaměstnavatele na svěřené lince.
 • Zajištění a rozmístění operátorů na lince, kontrola vytíženosti operátorů a přidělování práce jednotlivým operátorům.
 • Průběžná kontrola dodržování pracovních postupů na lince ze strany zaměstnanců, dále průběžná kontrola stavu a rozmístění materiálu, chybovosti výstupů práce, pořádku na pracovišti, chodu linky (kvalita a kvantita výstupů).
 • Zodpovědnost za zatrénovanost a multifunkčnost týmu.
 • Pravidelný reporting a při zjištění nedostatků eskalace na nadřízeného.
 • Odpovědnost za požadavky na trénink/přeškolení zaměstnanců v dané skupině.
 • Přidělování OOPP a dalších pomůcek operátorům v dané skupině.
 • Zodpovědnost za bezpečnost práce zaměstnanců ve skupině včetně dodržování zákonných a hygienických přestávek v práci.
 • Zodpovědnost za dodržování ESD procedury na lince včetně otestování operátorů na ESD testeru.
 • V případě potřeby ze strany výroby výkon práce operátora na výrobní lince nebo ve skladu na pozici určené vedoucím směny.
 • Odpovědnost za dodržování interních směrnic a zásad BOZP, PO a SER (Etický kodex, Pracovní řád, procedury apod.).
 • Dle pokynů nadřízených další činnosti konané v rámci dané pracovní pozice.
--------------------------------