Sdílet tuto nabídku pracovního místa

Obsluha CNC strojů

Město:  Pardubice


Krátký popis

Zaměstnanec vykonává práci na CNC výrobních strojích dle výrobního plánu, vedoucí ke splnění zákaznických požadavků.

Dlouhý popis
 • Vykonává činnosti dle plánu výroby, inženýrských standardů a pokynů nadřízených na určeném pracovišti.
 • Obsluhuje zejména CNC tvářecí a dělící výrobní stroje dle dosažené kvalifikace.
 • Řídí se pokyny příslušného vedoucího směny.
 • Vykonává činnosti dle inženýrských standardů na dané pozici ve výrobě na CNC stroji dle pracovních instrukcí (podkladů od programátora stroje, technické dokumentace zákazníka, SOP- standardní operační postup, SWR - special work request, apod.).
 • V případě potřeby vykonává práci na jiných pracovištích dle dosažené kvalifikace.
 • Zodpovídá za čistotu na pracovišti a správné provedení úkonů v rámci údržby stroje.
 • Aktivně se podílí na zvyšování své kvalifikace.
 • Aktivně se podílí na zavádění inovací na svém pracovišti.
 • Vedení výrobní dokumentace.
 • Zodpovědnost za dodržování interních předpisů a směrnic zaměstnavatele a zásad BOZP, PO a SER, 5S.
 • Dle pokynů nadřízených další činnosti konané v rámci dané pracovní pozice.
--------------------------------