Sdílet tuto nabídku pracovního místa

Kontrolor kvality a procesu

Město:  Pardubice


Krátký popis

Pomáhá zlepšit úroveň kvality celého výrobního procesu, zajišťuje efektivní rozmístění operátorů na jednotlivé projekty ve spolupráci s GL.

Dlouhý popis
 • Vykonávání náhodných nebo pravidelných procesních auditů ve výrobě se zaměřením na dodržování pracovních instrukcí.
 • Výkon kontrol dle speciálních požadavků.
 • Spolupráce s GL při řešení komplikovaných problémů nebo většího počtu nalezených neshod během náhodných procesních auditů a na výstupní kontrole.
 • Pořizuje fotodokumentaci problémů nalezených v procesu a posuzuje neshody.
 • Snaží se přispět k odstranění příčin nalezených problémů v procesu.
 • Komunikace s odděleními odpovědnými za neshody nalezenými během auditů.
 • Asistence během nápravných opatření.
 • Eskaluje problémy zodpovědnému oddělení a GL.
 • Zástup za GL.
 • Reportování.
 • Provádí 5S audit.
 • Zodpovědnost za dodržování interních předpisů a směrnic zaměstnavatele a zásad BOZP, PO a SER, 5S.
 • Dle pokynů nadřízených další činnosti konané v rámci dané pracovní pozice.
--------------------------------