Sdílet tuto nabídku pracovního místa

Multifunkční operátor, tlumočník

Město:  Pardubice


Krátký popis

Výkon práce na výrobní lince dle pracovních pokynů vedoucí ke splnění požadavků zákazníka a standardů kvantity a kvality. Tlumočení a předávání informací mezi mongolsky mluvícími zaměstnanci ve výrobě, vedoucími a ostatními zaměstnanci.

Dlouhý popis
  • Výkon výrobní činnosti na výrobní lince podle instrukcí a procedur (SWR, EWI) a pokynů nadřízeného.
  • Plnění denních a kvalitativních norem.
  • Tlumočení mezi mongolsky mluvícími zaměstnanci, vedoucími a ostatními zaměstnanci.
  • Tlumočení při zaškolování a přeškolování mongolsky mluvících zaměstnanců ve svěřené části výroby.
  • Zodpovědnost za svěřené pracoviště včetně vybavení a materiálu.
  • Odpovědnost za dodržování interních směrnic a zásad BOZP, PO a SER (Etický kodex, Pracovní řád, procedury apod.).
  • Dle pokynů nadřízených další činnosti konané v rámci dané pracovní pozice.
--------------------------------