Sdílet tuto nabídku pracovního místa

Materiálový koordinátor

Město:  Pardubice


Krátký popis

Zajištění včasného dodání vstupního materiálu pro všechny typy zakázek na výrobní linky nebo do skladu v požadované kvantitě a kvalitě.

Dlouhý popis
 • Provádí kontrolu kvantity a kvality materiálu při převzetí a zodpovídá za něj do předání materiálu odpovědné osobě na lince.
 • Provádí (či koordinuje handlera při) vracení materiálu do skladu apod. (zrušené zakázky, konec směny, poškozený materiál).
 • Zajišťuje plánovaný vstup materiálu u pilotních, prioritních či jiných nestandardních zakázek.
 • Reportuje důležité informace o zakázkách a materiálu, eskaluje neshody.
 • Zodpovídá za předávku informací o stavu materiálu a navežených zakázkách na linkách další směně.
 • V případě potřeby ze strany výroby vykonává práci operátora na výrobní lince na pozici určené vedením výroby.
 • Provádí inventury materiálu (SAP operace, správnost inventur v SAP lokacích a fyzickém stavu).
 • Zodpovídá za dodržování interních předpisů a směrnic zaměstnavatele a zásad BOZP, PO a SER.
 • Dle pokynů nadřízených vykonává další činnosti konané v rámci dané pracovní pozice.
 • Úprava aktuálních % v SAPu a objednání materiálu mimo ADPS.
 • Účastní se všech re/tréninků a školení dle pokynů nadřízeného.
 • Materiálový koordinátor na lince Undispatch se dále řídí interními pokyny pro zrušené zakázky.
--------------------------------