Sdílet tuto nabídku pracovního místa

Technik oprav PCA

Město:  Kutná Hora


Krátký popis

Oprava neshodných jednotek na výrobní lince dle pracovních instrukcí a best practice zkušeností dle interních požadavků a požadavků zákazníka.

Dlouhý popis

  • Realizace oprav na základě diagnostiky chyb.
  • Pracuje dle platných pracovních instrukcí, rozhoduje o uplatnění pracovních postupů podle dosavadních zkušeností s opravami a dostupných zdrojů.
  • Sdílí zkušenosti s pracovními postupy v rámci oddělení, dle potřeby navrhuje implementaci nových postupů.
  • Oprava a testování vadných základových desek a příslušenství.
  • Zajištění přímé výroby a dosažení stanovených cílů.
  • Údržba testovacího zařízeníDodržování pravidel ESD a ověření funkčnosti prostředků ochrany ESD.
  • Odpovědnost za dodržování interních směrnic a zásad BOZP, PO a SER (Etický kodex, Pracovní řád, procedury apod.).
  • Dle pokynů nadřízených další činnosti konané v rámci dané pracovní pozice.

--------------------------------